Ansvarig Arbogaån

Har varit medlem i klubben sedan 1974. Började i styrelsen som sekreterare.
Har ett förflutet som ordförande i Sport- fiskarnas Västmanlandsdistrikt, ledamot i Sportfiskarnas Förbundsstyrelse och Västmanlands

 

Bo Dahlström

Tele hem: 0589 - 14090
Mobil: 070-5140902
E- mail: bo.dahlstrom38@gmail.com

                                                                      föregående