Båt- mete 2010   
                                   
 
Sammanlagt efter omg.16

Plats Namn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Närv. Poäng Totalt
1 1 Anders Tuominen   18,5 9 18 10   10 6,5 10 8 9,5 10 10 10 10 7,5         14 116 130
2 2 Håkan Tuominen 9,5 16 9,5 19 9 8,5 8,5 10 8,5 8,5 8,5 9,5 8,5 9,5 9 9,5         16 110,5 126,5
3 3 Håkan Jansson 5,5 17,5 9 11 10 9 10 6,5 10 8 9,5 10 10 10 10 7,5         16 108 124
4 4 Pierre Wellander 9 19 9 16 9,5 8 6 7   10 9 8,5 9,5 7,5 7,5 9         15 108,5 123,5
5 5 Elin Borell 9,5   9,5 20 9 8,5 8,5 10 8,5 8,5 8,5 9,5 8,5 9,5 9           14 103 117
6 6 Ingvar Berglind 10 13   18,5 6,5 10 4,5 5 5,5 4 7,5 9 4,5 8,5 9,5 6,5         15 99 114
7 7 Erling Adamsson 6,5 20 6 14,5 7,5 9,5 9,5 6 8 6,5 6 6 5,5 5 8,5 3,5         16 96,5 112,5
8 8 Börje Tuominen 8,5 19,5 7,5 15 4,5 7,5 7 4 6,5 4,5 8 7 8 6,5 6 5,5         16 94,5 110,5
9 9 Bo Dahlström 9   9 14 9,5 8 6 7 8 10 9 8,5 9,5 7,5 7,5 9         15 95,5 110,5
10 10 Karl- Erik Linder 7,5 16,5 8 12,5 7   5,5 9,5 7,5 7,5 4,5 8 6,5 9 6,5 8         15 94 109
11 11 Leif Carlsson 8 12,5 10 16,5 8,5 7 6,5 7,5 4,5 3,5     7,5 6 8 7         14 92,5 106,5
12 12 Lars-Inge Karlsson 10 13,5 5,5 10,5   10 4,5 5 5,5 4 7,5 9 4,5 8,5 9,5 6,5         15 90,5 105,5
13 15 H- E Larsson     6,5 19,5 6   7,5   9 7 10   9 7 7 10         11 92,5 103,5
14 13 Lola Carlsson 8 15 10 11,5 8,5   6,5 7,5 4,5 3,5     7,5 6 8 7         13 89,5 102,5
15 16 Mikael Westin 5   8 17,5 7   5,5 9,5 7,5 7,5 4,5 8 6,5 9   8         13 88,5 101,5
16 14 Raimo Tuominen 8,5 11,5 7,5 13 4,5 7,5 7 4 6,5 4,5 8 7 8 6,5 6 5,5         16 84,5 100,5
17 17 Torbjörn Jansson 7 17 7 8,5 5,5 5,5 8 9   5,5 4 6,5       3         12 79,5 91,5
18 18 Maria Fredlund 7 14 7 9,5 5,5 5,5 8 9   5,5 4 6,5       3         12 77,5 89,5
19 23 Anders Sjögren     6,5   6   7,5   9 7 10   9 7 7 10         10 79 89
20 20 Birger Dahlberg       12 8   9 8,5 6 9 6,5     8 5 6         10 78 88
21 19 Magnus Adamsson         7,5 9,5 9,5 5,5 9,5 9,5 7 7,5     8,5 4,5         10 78,5 87,5
22 21 Eva Dahlberg       10 8   9 8,5 6 9 6,5     8 5 6         10 76 86
23 22 Kent Jacobsson 6 14,5     5 6 5 8 5 6 5   6 5,5   5         12 67 79
24 24 Tommy Johansson 6 12     5 6 5 8 5 6 5 5 6 5,5   5         13 64,5 77,5
25 25 Thomas Björndahl               5,5 9,5 9,5 7 7,5 7     4,5         7 50,5 57,5

 

Plats Namn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Närv. Poäng Totalt
26 26 J- O Lööw     6   6,5 7 3,5   3,5     6   5   8,5         8 46 54
27 31 Kent Larsson         4   3     3 3 5,5 5     8,5         7 32 39
28 27 Solveig Glimsholt         3   4 4,5   5 5,5   4 4             7 30 37
29 28 Göran Glimsholt         3   4 4,5   5 5,5   4 4             7 30 37
30 29 Inger Öhrström                 7   3,5 4,5   4,5 5,5 4         6 29 35
31 30 Kjell Öhrström                 7   3,5 4,5   4,5 5,5 4         6 29 35
32 32 Henrik Mård   18     2,5       4                       3 24,5 27,5
33 33 Berit Mård   15,5             4                       2 19,5 21,5
34 34 Bengt Hermansson       17                                 1 17 18
35 35 Lars Linder       15,5                                 1 15,5 16,5
36 36 Anita Larsson                     3 5,5 5               3 13,5 16,5
37 37 Kasper Borell       13,5                                 1 13,5 14,5
38 38 Magnus Andersson         3,5 6,5                             2 9,5 11,5
39 39 Hampus Borell       9                                 1 9 10
40 40 A- L Persson         4   3                           2 7 9
41 41 Emil Hed                         7               1 7 8
42 42 Noah Björndahl                         7               1 7 8
43 43 Ramona Vikman         3,5                               1 3,5 4,5
44 44 Simon Mård         2,5                               1 2,5 3,5
45 45 Per-Arne Ekbom                                         1 2,5 3,5
46                                                  
47                                                  
48                                                  
49                                                  
50                                                  

 

Vid ex.18 tävlingar räknas de nio bästa resultaten plus deltagarpoängen. Är det 19 tävlingar räknas de 10 bästa placeringarna. 
Siffrorna med rött och inom (0) är den sämsta tävlingen som räknas bort. Vilken tävling som räknas bort kan ändras beroende
av framtida resultat.             

                                                                                tillbaka