Båt- mete 2010   
                                   
 
Sammanlagt efter omg.19

Plats Namn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Närv. Poäng Totalt
1 1 Anders Tuominen   18,5 9 18 10   10 6,5 10 8 9,5 10 10 10 10 7,5 10 7 9,5 17 116,5 133,5
2 2 Håkan Tuominen 9,5 16 9,5 19 9 8,5 8,5 10 8,5 8,5 8,5 9,5 8,5 9,5 9 9,5 8 10 7,5 19 111,5 130,5
3 3 Håkan Jansson 5,5 17,5 9 11 10 9 10 6,5 10 8 9,5 10 10 10 10 7,5 10 7 9,5 19 108,5 127,5
4 4 Pierre Wellander 9 19 9 16 9,5 8 6 7   10 9 8,5 9,5 7,5 7,5 9 9,5 7,5 9 18 109,5 127,5
5 5 Ingvar Berglind 10 13   18,5 6,5 10 4,5 5 5,5 4 7,5 9 4,5 8,5 9,5 6,5 6,5 9 8 18 103 121
6 6 Elin Borell 9,5   9,5 20 9 8,5 8,5 10 8,5 8,5 8,5 9,5 8,5 9,5 9   8     15 103 118
7 7 Karl- Erik Linder 7,5 16,5 8 12,5 7   5,5 9,5 7,5 7,5 4,5 8 6,5 9 6,5 8 9 9,5 10 18 100 118
8 8 Bo Dahlström 9   9 14 9,5 8 6 7 8 10 9 8,5 9,5 7,5 7,5 9 9,5 7,5 9 18 97,5 115,5
9 9 Börje Tuominen 8,5 19,5 7,5 15 4,5 7,5 7 4 6,5 4,5 8 7 8 6,5 6 5,5 7,5 6,5 7,5 19 96 115
10 10 Erling Adamsson 6,5 20 6 14,5 7,5 9,5 9,5 6 8 6,5 6 6 5,5 5 8,5 3,5       16 96,5 112,5
11 13 Mikael Westin 5   8 17,5 7   5,5 9,5 7,5 7,5 4,5 8 6,5 9   8 9 9,5 10 16 96 112
12 12 H- E Larsson     6,5 19,5 6   7,5   9 7 10   9 7 7 10 8,5 8,5 8,5 14 97,5 111,5
13 11 Leif Carlsson 8 12,5 10 16,5 8,5 7 6,5 7,5 4,5 3,5     7,5 6 8 7 6 8 6,5 17 93,5 110,5
14 14 Lars-Inge Karlsson 10 13,5 5,5 10,5   10 4,5 5 5,5 4 7,5 9 4,5 8,5 9,5 6,5 6,5     16 91,5 107,5
15 15 Lola Carlsson 8 15 10 11,5 8,5   6,5 7,5 4,5 3,5     7,5 6 8 7 6 8 6,5 16 91 107
16 16 Raimo Tuominen 8,5 11,5 7,5 13 4,5 7,5 7 4 6,5 4,5 8 7 8 6,5 6 5,5 7,5 6,5   18 85,5 103,5
17 17 Anders Sjögren     6,5   6   7,5   9 7 10   9 7 7 10 8,5 8,5 8,5 13 85 98
18 18 Torbjörn Jansson 7 17 7 8,5 5,5 5,5 8 9   5,5 4 6,5       3 5,5 6   14 80 94
19 19 Magnus Adamsson         7,5 9,5 9,5 5,5 9,5 9,5 7 7,5     8,5 4,5 7     11 81 92
20 20 Maria Fredlund 7 14 7 9,5 5,5 5,5 8 9   5,5 4 6,5       3 5,5 6   14 78 92
21 21 Birger Dahlberg       12 8   9 8,5 6 9 6,5     8 5 6       10 78 88
22 22 Eva Dahlberg       10 8   9 8,5 6 9 6,5     8 5 6       10 76 86
23 23 Kent Jacobsson 6 14,5     5 6 5 8 5 6 5   6 5,5   5 5     13 67 80
24 24 Tommy Johansson 6 12     5 6 5 8 5 6 5 5 6 5,5   5 5     14 64,5 78,5
25 26 J- O Lööw     6   6,5 7 3,5   3,5     6   5   8,5   9 8 10 63 73

 

Plats Namn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Närv. Poäng Totalt
26 25 Thomas Björndahl               5,5 9,5 9,5 7 7,5 7     4,5 7     8 57,5 65,5
27 28 Inger Öhrström                 7   3,5 4,5   4,5 5,5 4   5,5 7 8 41,5 49,5
28 29 Kjell Öhrström                 7   3,5 4,5   4,5 5,5 4   5,5 7 8 41,5 49,5
29 27 Kent Larsson         4   3     3 3 5,5 5     8,5       7 32 39
30 30 Solveig Glimsholt         3   4 4,5   5 5,5   4 4           7 30 37
31 31 Göran Glimsholt         3   4 4,5   5 5,5   4 4           7 30 37
32 32 Henrik Mård   18     2,5       4                     3 24,5 27,5
33 33 Berit Mård   15,5             4                     2 19,5 21,5
34 34 Bengt Hermansson       17                               1 17 18
35 35 Lars Linder       15,5                               1 15,5 16,5
36 36 Anita Larsson                     3 5,5 5             3 13,5 16,5
37 37 Noah Björndahl                         7     7       2 14 16
38 38 Kasper Borell       13,5                               1 13,5 14,5
39 39 Magnus Andersson         3,5 6,5                           2 9,5 11,5
40 40 Hampus Borell       9                               1 9 10
41 41 A- L Persson         4   3                         2 7 9
42 42 Per-Arne Ekbom                     2,5           4,5     2 7 9
43 43 Emil Hed                         7             1 7 8
44 44 S- O  Wiklund                                 4,5     1 4,5 5,5
45 45 Ramona Vikman         3,5                             1 3,5 4,5
46 46 Simon Mård         2,5                             1 2,5 3,5
47                                                
48                                                
49                                                
50                                                

 

Vid ex.18 tävlingar räknas de nio bästa resultaten plus deltagarpoängen. Är det 19 tävlingar räknas de 10 bästa placeringarna. 
Siffrorna med rött och inom (0) är den sämsta tävlingen som räknas bort. Vilken tävling som räknas bort kan ändras beroende
av framtida resultat.             

                                                                                tillbaka