Arbogaån

Sturefiskarna arrenderar fisket i ån inom Arboga kommun.
Fiskekort kan på Munkens Bensin, Rasta och Turistbyrån.

Årskort vuxen 400:- Medlemmar i Sturefiskarna får rabatt på årskort i ån.
Årskort 8-16 år 150:- Vuxna 50:- och  ungdom 25:-
Dagkort 140:-                                     
Trollingkort 400:-  

För uthyrning av tävlingsvatten ansvarar Jan- Olov Lööw tele. 0589-14653, 0730-870866

Fiskarter: asp, abborre, braxen, björkna, färna, gädda, gös, id, lake, löja, mört, nors,
regnbåge, ruda, sarv, sutare, ål och öring.

Fångstfärdig regnbåge utsätts kontinuerligt maj- september.

Fiskeregler
Fiskegränserna
Höjenbron (uppströms) till Östrabron vid båtklubben ( rondellen vid ÖB ).
Fiskeförbud
Fiskeförbud på norra sidan vid Villagatsbadet.
Fiskeförbud på norra sidan mellan Västerbron och Strömsnäsbron. Den sidan där
kyrkogården är belägen.
Det råder fiskeförbud från samtliga broar.
Förbud mot bottenmete nedströms Herrgårdsbron ( hamnbassängen )
april, maj och juni.
Endast 1 spö per kort. Max 2 st laxartade fiskar per dag och kort.
                                   Max 3 st gösar/dygn.
Minimimått
Gös 45 cm, Öring 50 cm.
All fisk understigande minimimått skall återutsättas. Död som levande.
Handskas varsamt med fisken för att åsamka den så liten skada som möjligt.
Fredningstider
Asp 1 april - 31 maj
Öring 15 september - 31 december
Ål hela året
Karta
Länk (öppnas i nytt fönster)

                                                                                tillbaka