Fiskevatten

Sturefiskarna arrenderar fisket i tre sjöar och Ån inom Arboga kommun. Sundsjön
Sirsjön, Tjurlången och Arboga ån.

Fiskekort kan köpas:  Rasta vi Ekbacken (ÖB rondellen) Arboga
                                  Munkens Bensin och Livs, Kapellgatan 26 Arboga
                                  Turistbyrån, Centrumleden 6 Arboga
                                  Köping Zoo, Nygatan 5 Köping

  
För uthyrning av tävlingsvatten ansvarar Jan- Olov Lööw tele. 0589-14653, 0730-870866
I medlemskapet ingår fritt fiske i Tjurlången och Sirsjön. Ej medlem dagkort 50:-