Foton

Dammån 
090730

Campen sett från
bron. 

tillbaka