Foton båtbygget

Båtbygget våren
2008

Ingvar i ett tidigt skede av bygget.

 

 

tillbaka

Båtbygget våren
2008

 

 

 

tillbaka

Båtbygget våren
2008

Erling och Lööw håller på med renovering av den gamla norsbåten.

 

 

tillbaka

Båtbygget våren
2008

Ingvar, Leif och Erling har kommit en bit på väg.

 

 

tillbaka

Båtbygget våren
2008

 

 

 

tillbaka

Båtbygget våren
2008

Mycket grejor att hålla reda på.

tillbaka

Båtbygget våren
2008

Leif, Ingvar och Lööw har lite funderingar.

tillbaka

Båtbygget våren
2008

Lööw och Ingvar kollar att Erling gör det riktigt.

tillbaka

Båtbygget våren
2008

Aktern börjar att ta sig.

tillbaka

Båtbygget våren
2008

Erling har hamnat i båten. Lööw och Leif har ingen koll på det.

tillbaka

Båtbygget våren
2008

Erling håller på med det
översta bordet .

tillbaka

Båtbygget våren
2008

Lööw och Leif i arbetstagen.

tillbaka

Båtbygget våren
2008

Båten börjar ta form.

tillbaka

Båtbygget våren
2008

Erling, Leif och Ingvar i fortsatt arbete med båten

tillbaka

Båtbygget våren
2008

Ingvar sköter strykningen med lätt hand.

tillbaka

Båtbygget våren
2008

Ingvar eller båten från en annan vinkel.

tillbaka

Båtbygget våren
2008

Den ny båten i förgrunden. Den gamla i bakgrunden. Samtidigt med nybygget har den renoverats.
 

             tillbaka