Funktionärer

STYRELSEN 2018

Ordförande


   Joakim Glimsholt
( Ungdomsledare )

Vice Ordförande


Jan- Olov Lööw
( Ansvarig Tjurlången och
uthyrning av fiskevatten )

Sekreterare


Magnus Hammarkvist

Kassör


Mikael Alvarsson

Ledamot


Magnus Andersson
Ledamot


Anton Zakrisson
Suppleant

Glimsholt 003.jpg (415098 byte)

Göran Glimsholt
( Miljö o fiskevårdsombud )
( Pressombud )

 

Suppleant


Jimmy Andersson

Ansvarig Arbogaån

Dahlstrom 055.jpg (277668 byte)

Bo Dahlström
( Tävlingssektion )
AnsvarigTjurlången

Berglind 058.jpg (297805 byte)

Ingvar Berglind
( Båtplatsansvarig )
Ansvarig SundsjönTävlingsledare


Magnus Andersson
Vice Tävlingsledare


Christer Jansson
( KM Internationellt mete )

Tävlingssektion

Magnus Andersson
Christer Janssson
Bo Dahlström
KM Pimpel

Magnus Andersson
Håkan Jansson
( Storfiskeregistrator )
KM Mete

Greger Carlsson
Bengt Hermansson