Funktionärer

STYRELSEN 2018

Ordförande


   Joakim Glimsholt
( Tillsyningsman )

Vice Ordförande


Jan- Olov Lööw
( Ansvarig Tjurlången och
uthyrning av fiskevatten )

Sekreterare


Anton Zakrisson

Kassör


Mikael Alvarsson
( Tillsyningsman )

Ledamot


Magnus Andersson
Ledamot


Jimmy Andersson

( Tillsyningsman )
Suppleant

Glimsholt 003.jpg (415098 byte)

Göran Glimsholt
( Miljö o fiskevårdsombud )
( Pressombud )

 

Suppleant


Lars-Göran Flink
( Tillsyningsman )

Torbjörn Jansson

Ansvarig Arbogaån

Dahlstrom 055.jpg (277668 byte)

Bo Dahlström
( Tävlingssektion )
( Tillsyningsman )
AnsvarigTjurlången

Berglind 058.jpg (297805 byte)

Ingvar Berglind
( Båtplatsansvarig )
( Tillsyningsman )
Ansvarig Sundsjön


Jimmy Andersson
Mikael Alvarsson

Tävlingsledare


Magnus Andersson
Vice Tävlingsledare


Christer Jansson
( KM Internationellt mete )

Tävlingssektion

Magnus Andersson
Christer Janssson
Bo Dahlström
KM Pimpel

Magnus Andersson
Håkan Jansson
( Storfiskeregistrator )
KM Mete

Greger Carlsson
Bengt Hermansson