Ordförande

Ny på ordförandeposten 2013. Är också en av ungdomsledarna
som finns i klubben.

 

Joakim Glimsholt
Tele hem: 0589 - 19172
Mobil: 070 - 6978920
E-mail: joakim.glimsholt@cwror.se

                                                                      föregående