Klubbinformation

STUREFISKARNA                   

Stationsgatan 3 A KV
732 31 ARBOGA


Bankgiro: 776-9789

Hemsida: sturefiskarna.se

 


 

STUREFISKARNA                 2010-09-21                               Sid 1 (2)

Stationsgatan 3 A KV
732 31 ARBOGA

Bankgiro: 776-9789
Hemsida: sturefiskarna.se
 

Begränsning av sportfisket i Arboga-ån inom Arboga kommun. 

Bakgrund 

Under de senaste åren har sportfisket med handredskap ökat mycket positivt inom det område som Sturefiskarna disponerar genom arrendeavtal med fiskerättsägarna. Vi kan konstatera att fiskekortsförsäljningen har ökat i paritet med de ansträngningar som klubben utför kontinuerligt. Ditt hör bland annat utsättning av fisk, vilket sker ett antal gånger varje sommarperiod, samt de övervakningsåtgärder som görs. 

Ett problem har dock konstaterats vad gäller upptagning och omhändertagning av otillåtna fiskar. I samband med att gösfiskar vandrar upp i ån för att leka under våren har fisket av gös blivit ganska omfattande nedströms Herrgårdsbron, där regleringen utgör det första vandringshindret i ån. 

Den fiskemetod som används mest och som utgör det största problemet är det s.k. bottenmetet.

Denna metod går ut på att kroken agnas med levande eller död fisk, typ löja. Reven förtyngs så att den blir liggande på botten. Eftersom man inte har någon nappindikator, typ flöte, kan fisken ta tid på sig att svälja agnet som då fastnar långt ner i svaljet eller magen. När kroken sedan skall lossas skadas fisken i regel så illa att den inte överlever. 

Eftersom det finns en införd regel som säger att gösar under 45 cm ovillkorligen skall återsättas, oavsett skick, medför detta att svårt skadade eller döda smågösar sätts tillbaka och kommer att ligga och flyta i vattnet. 

Beslutade åtgärder. 

Mot denna bakgrund har Sturefiskarna beslutat att förbud mot bottenmete skall införas från och med 1 januari, 2011 i det område av Arboga-ån där klubben disponerar fiskerätten.  

 Förbudet omfattar 

-         tiden, månaderna mars, april, maj och juni

-         området, nedströms Herrgårdsbron

Samråd har tagits med Länsstyrelsens fiskeenhet som tillstyrker beslutet. Härifrån påpekas också att detta beslut dessutom är positivt vad gäller fisket efter ål, som är förbjudet sedan något år tillbaka. 

Dessutom gäller att ASPFISKAR är enligt Fiskeriverkets föreskrifter 2 kap. 3 § fredade under tiden 1 april t o m 31 maj och skall ovillkorligen återsläppas i vattnet oavsett skick 

För STUREFISKARNA 

Göran Glimsholt

Klubbordförande

 

 


 

STUREFISKARNA                   2010-04-27

Stationsgatan 3 A KV

732 31 ARBOGA

Tel 0589-191 60

Hemsida: sturefiskarna.se
 

Klubbinfo 1/2010 

När nu våren äntligen börjar visa sig kan vi konstatera att ytterligare en version av Nors-ylingen har gått till historien. Vi hade som vanligt tur med vädret och anslutningen av besökare var som vanligt stor. Köpviljan fanns och norsen tog slut. 

Nu när det börjar rycka i fiskearmen är det en del jobb vi vill ha hjälp med. Vi har planerat arbetsdag vid Tjurlången den 6 maj och Sundsjön den 24 maj. Vi börjar kl 1700 nere vid respektive sjö men du kan ansluta allt eftersom du har möjlighet. Ta med lämpliga verktyg för röjning och markarbeten. Vi tycker att det varit mycket dålig anslutning till de arbetsdagar som varit. 

Vi vill också påminna om reglerna för fisket i Sundsjön. Du får ta upp max två laxartade fiskar per dag från sjön, och dessutom gäller max 15 fiskar per kort och år. Det innebär att när och om du tar upp din andra fisk utan att släppa tillbaka den måste du avsluta ditt fiske för dagen. Du kan inte lita på att en senare fisk kan släppas tillbaka oskadd. 

Sen vill vi göra ett upprop. Vi har tänkt starta en studiecirkel i mete för tjejer! Önskemålet är att komma igång så snart som möjligt inför kommande säsong. Intresserade hör av sig till Leif Carlsson tel 0589-15806. 

Ett annat upprop är att ungdomssektionen vill ha fler ungdomsdeltagare i åldrarna 10 till 15 år. Dom träffas vid klubblokalen onsdagar kl ½ 7. Vill veta mer kontakta Joakim Glimsholt tel 19172. 

Eventuellt kommer vi att göra ett arrangemang i Arboga-ån tillsammans med Arboga Tidning under våren. Blir det som vi tänkt kommer det att bli ett intensivt fiske efter regnbågar. Detta kommer att kräva att vi skärper vår tillsyn så att gällande regler efterföljs. Det är inte bara tillsynsmännen som har denna uppgift, utan alla medlemmar skall och bör ta initiativ till att rätta till felaktiga och olagliga uppförande vid vattnen. Detta gäller även vid Sundsjön. Du behöver inte vara tillsynsman för att tala om för besökare vilka regler som gäller. 

Bifogat är sommarens tävlingsprogram. Som vanligt tycker vi att det skulle vara trevligt om vi fick se lite nya ansikten vid KM-tävlingarna.  Dessa tävlingar skall inte tas allt för allvarligt utan de är dessutom ett tillfälle då man träffar likasinnade. Tänk på att vi är många amatörer som är med i fajten.

 

Om du har glömt att betala medlemsavgiften är det hög tid att göra det  NU!!!!!!!!

 

Till sist önskar STYRELSEN alla en skön och avkopplande sommar.

 


 

Klubbinfo 2/2008                          2008-12-08 

Nu är det jul igen, nu är det jul igen och julen vara skall till påska. Men det är inte sant för däremellan kommer……

    Klubbmästerskap i pimpel som kommer att arrangeras i Tjurlången 21/2 2009.

I samband med tävlingen kommer vi att arrangera en familjeträff vid sjön med korvgrillning med mera. Tävlingsstarten är därför senarelagd något med samling kl 0900 vid båthuset. Tävlingstiden är 1000-1400 och 30 min in-och utgångstid. Efter tävlingen kommer det att finnas brasa i det nybyggda grillhuset. Frågor kring tävlingen besvaras av Christer tel 15965 eller Bosse tel 14090. 

Vi saknar fortfarande alltför många e-mailadresser för att vi skall kunna använda denna informationskanal för  att få ut snabb information om högaktuella saker. Du som vet med dig att du inte lämnat din email-adress till oss gör så här: Gå in på hemsidan och klicka fram till ny medlem. Fyll i uppgifterna som erfordras och sänd dem. Du kommer inte att registreras som ny medlem om du redan är det. Glöm inte ändra adress om du flyttat eller ändrat e-mail-adress. 

Eftersom det snart är nytt år har vi förutom vinterns tävlingsprogram även med betalningsavin för medlemsavgiften/erna för 2009. Inga ändrade avgifter är beslutade utan samma gäller som föregående år. Eftersom vi har kö för båtplatser och för att inte riskera dubbelbokning skall båtplatsavgiften vara betald före 1 april 2009. Om inte fördelas platsen till någon i  kön. Om du vill avsäga din plats meddela Ingvar tel 154 74. 

                       Medlemsavgifter för 2009
 

Seniorer herr och dam 200 kr, Juniorer 100 kr,  Båtplats 200 kr, Sundsjökort 350 kr, Familjekort Sundsjön  400 kr.

För familjekortet i Sundsjön gäller att samtliga deltagare är medlemmar.

Årskorten för Arboga-ån vuxen kostar 200 kr, ungdomar 8-16 år 100 kr och trolling 400 kr. Medlemmar i Sturefiskarna kommer att få 50 kr rabatt på vuxen och trolling-korten. Ungdomskorten rabatteras med 25 kr. Fiskekorten till ån kan lösas tillsammans med medlemskorten. Glöm inte att skriva på avin vilka kort ni vill ha samt för vem.  

På förekommen anledning vill vi påminna om minimimåtten för fångst av öring i Arboga-ån är 50 cm och gös 45 cm. Samma mått gäller för gös i Tjurlången. Öringen är fredad i Arboga-ån mellan 15/9 och 31/12. Fiske efter ål är numera helt förbjudet överallt.

Ej godkända fiskar skall ovillkorligen återsläppas omgående.  

Årsmötet 2009 kommer att hållas 23/2 kl 1900 i klubblokalen.
 

Till sist önskar STYRELSEN alla EN GOD JUL och GOTT NYTT ÅR.

 

 

Klubbinfo 1/2007                       2007-04-22

 

Nu är årets version av Norsylingen avklarad. Det blev som vanligt succé med mycket folk och glad stämning. Vi satte rekord vad det gäller omsättning på de olika försäljningsställena. Det fina vädret gjorde säkert sitt men vi hade i år lyckats riktigt bra med marknadsföringen. Förutom tidningarna hade vi inslag i Radio Västmanland, Västra Mälardalens TV, Tvärsnytt i TV2, detta inslag sändes också på TV24 och Landet Runt. Vi fick på detta sätt mycket reklam inför årets Norsyling men det kan även påverka nästa års version.

 

Nu när det börjar rycka i flugfiskearmen är det en del jobb vi vill ha hjälp med. Kring Sundsjön måste vi som vanligt röja och snygga upp. Under vintern har det blivit en del stormfällning av skogen kring gångvägen ner till sjön. En röjning av området har gjorts men stormen under den senaste veckan har kanske ställt till nya problem.

Vi har planerat arbetsdagar vid Sundsjön 26/4, 13/6 och 22/8. Vi startar kl. 1800 vid varje tillfälle. Kan du komma och hjälpa oss är det bra om du tar med lämpliga verktyg för denna verksamhet.

Vi har även planerat sommarens fiskisättningar i sjön. Vid första tillfället kommer även lite fångstfärdig öring sättas in på prov. Kan bli intressant att se vad detta kan ge.

 

Vid Tjurlången har det redan fångats en hygglig gös på ca 1,3 kg. Det intressanta med denna är att den kanske är född i sjön. Om så är fallet har vi kommit fram till det målet vi satte för ett tiotal år sedan, nämligen att få ett naturligt bestånd av gös i sjön. För att få mer information om läget vädjar vi till alla som fiskar i sjön att rapportera alla gösar som fångas, även de som är under 45 cm och återutsätts. Om du fångar en större gös, som du tar rätt på, är vi tacksamma om vi får några fjäll så vi kan göra en åldersbestämning. Allt detta rapporterar du till Göran  tel. 61 14 15  alt 070-725 14 15.

Årets båtmete startar den 1:a maj kl. 1800. Dessförinnan genomförs en spinnfiskeaktivitet den 29 april med start kl. 1000.

 

I ån kommer vi som vanligt att sätta ut regnbåge. Men vi hoppas även att kunna plantera in en-somrig öringssmolt som en fortsättning på den aktivitet som påbörjades med utsättning av ögonpunkterad rom. Förhoppningen är att kan få en livskraftig öringstam etablerad i ån så småningom.

 

Som brukligt sänder vi med tävlingsprogrammet för sommarsäsongen.

 

Till sist önskar STYRELSEN alla en skön och avkopplande sommar.

 

 

                  

Klubbinfo 2/2006                               2006-11-10 

I klubbinfo 2/2205 för ett år sedan anmodade vi dig att anmäla din email-adress till oss. Detta för att på ett snabbt och bra sätt skall kunna nå dig med aktuella saker. Denna informationsväg skall ses som ett komplement till den vanliga klubbinfo som vi normalt endast sänder ut två gånger per år. Via email har vi dock möjlighet att snabbt lämna intressanta uppgifter om olika arrangemang som extra tävlingar, resor och andra aktiviteter. Vi har alltså möjlighet att snabba upp informationen till dig genom att emaila ut snabbinfo. För vara med på detta tåg erfordras att du lämnar din email-adress till oss så vi kan lägga upp en email-grupp. Gör så här: Gå in på hemsidan och klicka fram till ny medlem. Fyll i uppgifterna som erfordras och sänd dem. Du kommer inte att registreras som ny medlem om du redan är det. 

Eftersom det snart är nytt år har vi förutom vinterns tävlingsprogram även med betalningsavin för medlemsavgiften/erna för 2007. Den enda höjningen av avgifterna är att medlemskortet för damer höjs till 200 kr enligt beslut vid senaste årsmötet. För att inte riskera dubbelbokning skall båtplatsavgiften vara betald före 1 april 2007. 

Har du ändrat adress måste du meddela oss det på lämpligt sätt.  

                       Medlemsavgifter för 2007
 

Seniorer herr och dam 200 kr, Juniorer 100 kr,  Båtplats 200 kr, Sundsjökort 350 kr, Familjekort Sundsjön  400 kr.

Som ni säkert sett i tidningarna har sammanslagningen av Sturefiskarna och Fiskevårdsföreningen genomförts under sommaren. Alla detaljer är dock inte klara ännu men vi har tagit ett beslut angående 2007 års avgifter för fisket i ån. Årskorten för vuxen kommer att kosta 200 kr, ungdomar 8-16 år 100 kr och trolling 400 kr. Medlemmar i Sturefiskarna kommer att få 50 kr rabatt på vuxen och trollingkorten. Ungdomskorten rabatteras med 25 kr. Fiskekorten till ån kan lösas tillsammans med medlemskorten. Glöm inte att skriva på avin vilka kort ni vill ha samt för vem.  

Om du har lust och möjlighet att hjälpa till vid vår strömmingshalstring under julmarknaden 9-10 december hör av dig till Joakim tel. 191 72 eller Göran tel. 61 14 15. 

Under vintern kommer vi att ha olika arbetsaktiviteter på tisdagsförmiddagarna. Det kan gälla

renovering av bryggor, röjning kring sjöarna m m. Vill du vara med och hjälpa till bör du ringa Ingvar tel. 154 74 eller Göran tel. 61 14 15 kvällen före för att få veta var vi träffas. 

Vi kommer även att ordna gemensamma pimpelutflykter om och när vädret tillåter. Dessa kommer vi att annonsera via vår telefonsvarare tel. 191 60

 

Till sist önskar STYRELSEN alla EN GOD JUL och GOTT NYTT ÅR.

 

 

Kallelse till årsmöte 2006
 

Härmed kallas du till STUREFISKARNAS ÅRSMÖTE som kommer att hållas i klubblokalen måndagen 27 februari 2006 kl 1900.
 
På dagordningen finns förutom ordinarie årsmötesfrågor även en viktig grundfråga som måste diskuteras ingående. Det gäller sammanslagning av Sturefiskarna och Arboga fiskevårdsförening. Om årsmötet beslutar att sammanslagningen skall genomföras måste ytterligare ett medlemsmöte organiseras för att verkställighet skall kunna ske enligt stadgan.
 
Det är många följdfrågor som måste belysas allt ifrån medlemsvillkor till namnfrågan. Det är därför viktigt att så många som möjligt kommer till årsmötet och ger sin syn på hur styrelsen skall hantera detta spörsmål.
 
Prisutdelningar för KM-tävlingarna och storfisken kommer att genomföras under kvällen.
 
Under kvällen kommer vi att sälja T-shirt och kepsar. Ta med pengar.
 
Ett närvarolotteri kommer att hållas.
 
 
STYRELSEN

 

 

 

Klubbinfo 2/2005-09-15
 

Vår hemsida har nu varit i drift i snart ett år. En del synpunkter på dess utformning har kommit till vår kännedom, mest positiva men även några negativa. Under hand har dessa rättats till och anpassning av layouterna har gjorts så att undersidorna blivit med tillgängliga.  Statistik över antalet besökare säger att vi är på rätt väg med det arbetet. Vi kan också konstatera genom fiskekortsförsäljningen att vi fått fler besökare från när och fjärran till våra sjöar. Detta kan säkert tillskivas den marknadsföring som ligger i hemsidan.

Däremot har vi inte fått någon reaktion via mail-vägen till vår webbmaster som nämndes i förra utskicket. Synd, eftersom det är en bra och snabb kommunikationsväg mellan dig och oss i styrelsen. Vi har också tänkt försöka snabba upp informationen till er genom att till dem som har mail-adress sända ut snabbinfo. För detta erfordras att du lämnar din mail-adress till oss så vi kan lägga upp en mail-grupp. Gör så här: Gå in på hemsidan och klicka fram till ny medlem. Fyll i uppgifterna som erfordras och sänd dem. Du kommer inte att registreras som ny medlem om du redan är det.

Så är det snart dags med årsskifte igen. Tänk vad tiden går fort. Det innebär att vi redan nu sänder med betalningsavi för medlemsavgiften/erna för 2006. Fiskekortsavgifterna och båt-platsavgiften är höjda enligt beslut vid senaste årsmötet. För att inte riskera dubbelbokning  skall båtplatsavgiften vara betald före 1 april 2006. 

                       Medlemsavgifter för 2006 

                       Seniorer herr                    200 kronor

                       Juniorer                            100 kronor

                       Damer                              100 kronor

                       Stugkort                           250 kronor

                       Båtplats                            200 kronor

                       Sundsjökort                      350 kronor

                       Familjekort Sundsjön        400 kronor 

Det finns tröjor, t-shirt och kepsar kvar till försäljning. Kan det vara en julklapp kanske?????

Du har möjlighet att köpa dessa under onsdagskvällerna fram till Lucia. Till dess har vi flug-bindning i klubblokalen dessa kvällar. 

Om du har lust att hjälpa till vid vår strömmingshalstring under julmarknaden 10-11 december hör av dig till Göran tel 61 14 15 

Till sist önskar vi alla EN GOD jul och GOTT NYTT ÅR.

STYRELSEN

 

 

Klubbinfo 1/2005-04-25
 

I samband med senaste årsmötet satte vi vår hemsida i officiell drift. Vi har ambitionen att på denna förmedla aktuella nyheter och annan information som kan vara bra att känna till som medlem i föreningen. Hemsidan har tagits väl emot och vi har fått positiva reaktioner från många håll. Men en sådan produkt skall vara levande och därför vädjar vi till er att lämna synpunkter och kommentarer till hur den skall bli än bättre. Det finns en mail-väg till vår webbmaster som du kan använda. Vi har också tänkt försöka snabba upp informationen till er genom att till dem som har mail-adress sända ut snabbinfo. För detta erfordras att ni lämnar adressen till oss så vi kan lägga upp en mail-grupp. Gör så här: Gå in på hemsidan och klicka fram till ny medlem. Fyll i uppgifterna som erfordras och sänd dem. Du kommer inte att registreras som ny medlem om du redan är det.

 

Så är vi inne i sommarsäsongen. Båtmetet börjar redan 1/5 med spinnfiskedag. Aktiviteten startar kl 10.00. Sedan kör vi traditionellt båtmete i tvåmannalag med start 3/5 kl 18.30.

 

Även om sommaren just har börjat vill vi ändå passa på att påminna om att båtarna måste vara upptagna senast 1/9 eftersom vi skall renovera bryggan. Som ni kanske redan har sett har vi gjort en del åtgärder vid båthuset vid Tjurlången. Tanken är att det så småningom skall bli en större öppen plan framför huset. Den fyllning som lagts ut måste dock först sätta sig innan vi kan fortsätta med jobbet. Troligtvis kommer med fyllning att läggas ut under kommande vinter.

 

Vi vill också passa på att informera om några aktiviteter som är inplanerade.

- Den 7/5 kommer vi att deltaga i ”Lasse Maja Rentré”, som ”En dag i parken” i fortsättningen kommer att heta. Vi skall svara för fisket i Ahlövsparken.

- Under medeltidsveckan 8/8-12/8 serverar vi strömming i samband med rodden.

- Likaså gäller under kommande julmarknad.

Det vore trevligt om några fler medlemmar ställde upp och hjälpte till vid dessa aktiviteter.

Det har visat sig ha stor betydelse i olika sammanhang att klubben visar upp sig vid olika offentliga arrangemang. Göran tel 611414 och Ingvar 15474 tar gärna emot din anmälan.

 

Under året har vi planerat klubbmöte 23/5, 19/9 och 21/11.  Mötet i Maj har vi tänkt som en ”prova på – aktivitet” vid Sundsjön. Vi börjar kl 18.00 och håller på så länge vi tycker det går att fiska. Inget fiskekort erfordras. Ta gärna med egen utrustning om du har.

Vad gäller Sundsjön har vi också planerat en arbetskväll där den 9/5. Det är mycket som behöver göras, städas, huggas ved m m. Ta gärna med lämpliga verktyg:

 

Bifogat denna info finns även sommarens tävlingsprogram. Vi vill gärna se fler medlemmar vid KM och DM tävlingarna.

 

STYRELSEN

 


 

 


Klubbinfo 3/2004-11-18

Så har snart ytterligare ett år passerat. För en del har det säkert varit ett lyckat fiskeår med många 
trevliga napp och andra fiskeäventyr. För oss i styrelsen är det glädjande att konstatera att fisket i våra 
sjöar har blivit alltmer attraktivt. Vi har sett en uppgång av försäljningen av fiskekort och vi skall inte
glömma succén med sommarens båtmete i Tjurlången. Vi vill även tacka för allt arbete som klubb-
medlemmarna lagt ner i samband med upprustnings- och underhållsarbete vid anläggningarna.

Eftersom vi nu närmar oss ett nytt år är det aktuellt med avgifterna för 2005. Vid årets årsmöte 
beslutades en höjning av medlemsavgifterna. De nya ses nedan. I detta utskick finns även en betalnings-
avi till klubbens postgiro 20 31 88-8. Notera på talongen för vem/vilka insatt belopp avser.

Seniorer herr

200 :-

Juniorer

100 :-

Damer

100 :-

Stugkort

250 :-

Båtplats

150 :-

Sundsjökort

300 :-

Familjekort Sundsjön

350 :-

När det gäller familjekortet för Sundsjön är förutsättningarna att de som omfattas av koret skall vara
mantalsskrivna på samma adress och vara medlemmar i klubben.

För att hålla nere portokostnaderna vill vi redan här kalla till årsmöte 2005. Det kommer som vanligt
att hållas i klubblokalen den 28 februari med start kl. 19oo.

I detta kuvert finns även vinterns tävlingsprogram.

Glöm inte att kolla telefonsvararen lite då och då. Där finns nyheterna.

Vi passar på att önska alla ett gott vinterfiske och naturligtvis

 

STYRELSEN