Ny medlem

STUREFISKARNA
Stationsgatan 3 A KV
732 31 ARBOGA
Tel 0589-191 60
Plusgiro: 20 31 88-8
Bankgiro: 776-9789
Hemsida: sturefiskarna.se
 

Hej 
Du skall känna dig välkommen som medlem till Sturefiskarna i Arboga.

Klubben har i dag medlemmar i alla kategorier. Tjejer såväl som killar i alla åldrar från sju år och uppåt.
Det stora gemensamma intresset är naturligtvis sportfiske i alla dess former. Men i en större skara ur-
skiljer sig naturligtvis vissa specialintressen. Det kan vara flugfiske, mete, trolling och i viss mån havsfiske. 
Inom tävlingsfisket brukar vi ha deltagare i distriktsmästerskap i både traditionellt mete och pimpel. Det 
brukar även höra till traditionen att någon eller några kvalificerar sig till tävlingar på högre höjder.

Vi har naturligtvis även en del klubbarrangemang och sammankomster av olika slag, både internt för
klubbmedlemmar men även för allmänheten.

I medlemskapet ingår fritt fiske i Tjurlången och Sirsjön. För att fiska i Sundsjön tillkommer en särskild
avgift som kan lösas antingen som dagkort som säljs på Rasta, Munkens Bensin eller Turistbyrån.
Ett annat alternativ är att lösa årskort se nedan.

Om du inte redan har gjort det så löser du medlemskapet genom att sätta in avgiften på klubbens postgiro.
Använd gärna bifogad talong. Ange för vem/vilka det gäller (namn adress) samt vilka kort som önskas.
Vi kommer att sända dessa så snart vi fått avin från postgirot. 

På vår telefonsvarare (nummer som ovan) och vår hemsida försöker vi tala om vad som är aktuellt den
närmaste tiden. 

Om det är några spörsmål kontakta Göran Glimsholt tel. 0589-61 14 15, mob. 070-725 14 15.
eller Ingvar Berglind tel. 0589-15474.
       
 

Medlemsavgifter 2018

Fiskekortsavgifter 2018

 Herr Seniorer  200:-  Sundsjön dagkort  140:-
 Juniorer  100:-  Sundsjön årskort  500:- 
 Damer  200:-

 Familjekort Sundsjön

 600:- 
 Båtplats  200:-  Tjurlången / Sirsjön dagkort    50:-
   

Arbogaån

 Medlemmar i Sturefiskarna får rabatt på

 Årskort vuxen

 400:-
 årskort och trollingkort i ån:  Årskort 8- 16 år  150:- 
 Vuxen 50:- Ungdom 25:-  Dagkort  140:-
     

Plusgiro: 20 31 88 - 8
Bankgiro: 776-9789

 

 Fiskekort kan köpas:  Rasta vi Ekbacken (ÖB rondellen) Arboga
                                  Munkens Bensin och Livs, Kapellgatan 26 Arboga
                                  Turistbyrån, Centrumleden 6 Arboga
                                  Köping Zoo, Nygatan 5 Köping        

Tänk på att om familjekort för Sundsjön skall gälla, krävs att samtliga som fiskar på sådant skall vara
medlemmar i klubben samt att man skall bo på samma adress.

Dessutom gäller 2 fiskar tillsammans per dag och kort.