Om klubben

Sportfiskeklubben Sturefiskarna i Arboga bildades 1973 av ett gäng grabbar som hade sportfiske, 
framförallt pimpelfiske, som sin främsta hobby.
Man ville genom bildandet av klubben skapa möjlighet 
till att deltaga vid de olika tävlingarna som arrangerades.

Klubben har sedan dess utvecklats till att bli en förening med mycket bred och varierad inriktning
inom sportfiskeområdet. För närvarande bedrivs omfattande verksamhet inom områdena ungdom,
miljö, tävling, studier och publika arrangemang.

Föreningen är sedan starten ansluten till Sveriges Sportfiskeförbund.
Engagemanget i Sportfiskeförbundet har bland annat resulterat i att klubben
vid två tillfällen medverkat vid arrangerandet av SM tävling i pimpelfiske vid Hjälmaren.

Sedan ett antal år tillbaka arrenderar klubben fiskerätten i tre sjöar och Arbogaån inom Arboga kommun.
En av dessa, Sundsjön, har utvecklats till ett put and take vatten med flera utsättningar av regnbåge årligen.
Den största sjön Tjurlången har god tillgång på gädda och abborre samt annan vitfisk. Klubben håller
på att genom utplanteringar försöka etablera ett bestånd av gös i sjön, vilket verkar gå bra.
I Arbogaån har vi utsättning av regnbåge för put and take. Vi har också bedrivit utsättning av öringyngel
under ett antal år. Fiskarterna i ån är gädda, gös, abborre, asp, ål, öring och vitfisk.

Ungdomsverksamhet anordnas beroende på intresse.

På tävlingssidan deltar klubbens medlemmar regelbundet vid DM och andra arrangemang i närområdet
både under vinter och sommar. Klubben har bland sina medlemmar någon med internationella meriter.
Som kuriosa kan nämnas att den förste svenske mästaren Karl Norlander i pimpel kom från klubben.