Asp


tillbaka

DATUM NAMN FÅNGSTPLATS VIKT %
       
08.09.25 Anders Tuominen Arbogaån 5.220 104,4
       
04.06.20 Håkan Jansson Glafsfjorden 4.900 98
       
04.06.19 Börje Tuominen Glafsfjorden 4.600 92
       
03.05.07 Håkan Jansson Arbogaån 4.510 90,2
       
03.05.14 Hans-Erik Larsson Arbogaån 4.350 87
       
96.05.08 Mattias Antonsson Arbogaån 3.920 78,4
       
11.05.07 Lola Carlsson Arbogaån 3.700 74
       
95.06.18 Tomas Åkerblom Arbogaån 2.136 42,7
       
95.05.17 Håkan Tuominen Arbogaån 1.500 30
       
91.06.03 Mikael Schreckenbach Arbogaån 120 2,4

tillbaka