Havskatt


tillbaka

DATUM NAMN FÅNGSTPLATS VIKT %
       
03-07-07 Håkan Tuominen Saltströmmen 13.600 272
       
01.07.08 Håkan Jansson Saltströmmen 9.400 188
       
05-05-18 Håkan Jansson Saltströmmen 9.000 180
       
05-05-15 Håkan Tuominen Saltströmmen 7.450 149
       
03-07-10 Anders Tuominen Saltströmmen 3.000 60

tillbaka