Lake


tillbaka

DATUM NAMN FÅNGSTPLATS VIKT %
       
03-09-13 Anders Tuominen Vänern 2.380 59,5
       
12-07-07 Leif Carlsson Hjälmaren 1.870 46,7
       
11.02.27 Lola Carlsson Hjälmaren 0.962 24
       
09-01-17 Leif Carlsson Hjälmaren 0.895 22,4

tillbaka