Öring


tillbaka

INSJÖ-ÖRING
         
DATUM NAMN FÅNGSTPLATS VIKT %
       
03-04-14 Håkan Jansson Vänern 6.400 106,6
       
03-12-02 Håkan Tuominen Vänern 6.390 106,5
       
02-04-18 Håkan Tuominen Vänern 6.210 103,5
       
03-05-11 Mikael Johansson Vänern 5.980 99,7
       
00-20-11 Håkan Tuominen Vänern 5.530 92,16
       
03-04-23 Börje Tuominen Vänern 5.080 84,7
       
12-07-22 Torbjörn Jansson Dammån 2.950 49,1
       
09-08-30 Torbjörn Jansson Dammån 2.700 45
       
10-08-03 Torbjörn Jansson Dammån 2.600 43,3
       
11-07-26 Torbjörn Jansson Dammån 2.080 34,6
       
94-04-28 Hans-Erik Larsson Långå 1.270 21,1
HAVSÖRING
DATUM NAMN FÅNGSTPLATS VIKT %
       
91-09-14 Björn Karlsson Östersjön 4.000 47
       
09-03-22 Bengt Hermansson Bräviken 3.070 76,5

tillbaka