Röding


tillbaka

DATUM NAMN FÅNGSTPLATS VIKT %
       
11-12-31 Greger Carlsson Vättern 1.720 43
       
11-12-31 Bengt Hermansson Vättern 1.500 37,5
       
94-04-30 Hans-Erik Larson Långå 675 16,9
       
92-02-07 Mikael Johansson Näkten 487 12,2

tillbaka