Ruda


tillbaka

DATUM NAMN FÅNGSTPLATS VIKT %
       
03-06-08 Börje Tuominen Hjälmaren 1,309 77
       
01.09.04 Ingvar Berglind Tjurlången 0,962 64,2
       
07.06.26 Håkan Jansson Tjurlången 0,900 52,9
       
03-05-13 Hans-Erik Larsson Tjurlången 0,735 49

tillbaka