Sarv


tillbaka

DATUM NAMN FÅNGSTPLATS VIKT %
       
95-06-03 Christer Jansson Gävle Hamn 715 65
       
96-05-11 Christer Jansson Östersjön 680 61,8
       
92-07-20 Bengt Hermansson Arbogaån 608 55,3
       
88-06-25 Hans-Erik Larsson Hjälmare-kanal 566 51,5
       
89-05-20 Magnus Adamsson Hjälmare-kanal 510 46,4
       
09-07-27 Elin Borell Arbogaån 462 38,5
       
98-06-13 Emil Tapper Sverkerstaån 454 41,2
       
11.04.23 Greger Carlsson Nyköping 434 36.1
       
87-08-18 Christer Jansson Kvarnsjön 405 36,8

tillbaka