Vice Ordförande

Är ansvarig för Tjurlången och uthyrning
av våra fiskevatten.

 

Jan- Olov Lööw

Tele hem: 0589 - 14653
Mobil: 073 - 0870866
E- mail: janne.loow@glocalnet.net

                                                                      föregående