Båt- mete 2009 
                                   
 
Delresultat 7/7 omg.10

 1

Pierre Welander / Bo Dahlström   2990


Båt- metet 2009 omg. 10
 

 

 2

Håkan Jansson   2520
 3 Erling Adamsson / Ragnar Eriksson   1390
 4 Håkan Tuominen / Elin Borell   1195
 5 Leif Carlsson / Lola Carlsson   1175
 6 Eva Dahlberg / Birger Dahlberg   1140
 7 Ingvar Berglind / L-I Karlsson     990
 8 Börje Tuominen / Raimo Tuominen     875
 9 Maria Fredlund / Torbjörn Jansson     855
10 Inger Öhrström / Kjell Öhrström     850
11 Magnus Adamsson / Thomas Björndahl     820
12 Jan- Olov Lööw     425
13 Kent Jakobsson / Tommy Johansson     325
14 Hans- Erik Larsson / Anders Sjögren         0
15    
16    
17    
18    
19    
20    

                                                                  tillbaka