Båt- mete 2010 
                                   
 
Delresultat 29/6 omg.11

 1

H- E Larsson / Anders Sjögren   3740


Båt- metet 2010 omg.11

Den största fisken för dagen fick Anders Tuominen en brax som vägde 676 gr.

 2

Håkan Jansson / Anders Tuominen   2302
 3 Bo Dahlström / Pierre Wellander   2144
 4 Elin Borell / Håkan Tuominen   2112
 5 Börje Tuominen / Raimo Tuominen   1982
 6 Lars- Inge Karlsson / Ingvar Berglind   1950
 7 Magnus Adamsson / Thomas Björndahl   1490
 8 Eva Dahlberg / Birger Dahlberg   1426
 9 Erling Adamsson   1326
10 Solveig Glimsholt / Göran Glimsholt   1250
11 Kent Jacobsson / Tommy Johansson   1146
12 Mikael Westin / Karl- Erik Linder     942
13 Maria Fredlund / Torbjörn Jansson     914
14 Inger Öhrström / Kjell Öhrström     614
15 Kent Larsson / Anita Larsson     406
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24      
25    

                                                                  tillbaka