Båt- mete 2009   
                                   
 
Sammanlagt efter omg.14

Plats Namn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Närv. Poäng Totalt
1 2 Håkan Jansson 7 9,5 3 1 7 2 4 3 10 9 10 10 10 10         14 82,5 96,5
2 3 Pierre Wellander 10 9 9 8 6 5 10 4 2 10 6 1 8 9         14 79 93
3 1 Håkan Tuominen   10 10 10 9 8     3 7 8 9 9           10 80 90
4 4 Bo Dahlström 10 1,5 9 7,5 6 5 10 4 2 10 6 1 8 9         14 75,5 89,5
5 7 Anders Tuominen   8,5 3 2,5 7 2 4 3 10   10 10 10 10         12 72,5 84,5
6 5 Elin Borell 3 5,5 10 6 9 8     3 7 8 9 9           11 71,5 82,5
7 6 Hans-Erik Larsson 9 8 7 9 5 3 2 7 9 - 9 3 0 5         14 68 79
8 8 Börje Tuominen 4 7 5 7 8 9 9 6 0 3 4 6 1 0         14 61 75
9 10 Ragnar Eriksson 6   6 4 10 6 0 5 4 8 0 4 7 8         13 60 73
10 11 Erling Adamsson 6   6 3,5 10 6 0 5 4 8 0 4 7 8         13 60 73
11 12 Ingvar Berglind 5   2 9,5   10 0 0 7 4 7 7 5 6         12 60,5 72,5
12 9 Raimo Tuominen 4 6,5 5 0,5 8 9 9 6 0 3 4 6 1 0         14 57,5 71,5
13 14 Lars-Inge Karlsson 5   2 2   10     7 4 7 7 5 6         10 53 63
14 13 Torbjörn Jansson 8 3 4 4,5 2 7 8 10 0 2       0         11 48,5 59,5
15 15 Anders Sjögren 9   7   5 3 2   9 - 9   0 5         10 49 59
16 16 Maria Fredlund 8 1 4   2 7 8 10 0 2       0         10 42 52
17 17 Kent Jacobsson 0 6 8 6,5 1   1 0 8 0 0 5 2           12 37,5 49,5
18 18 Tommy Johansson 0 5 8 5,5 1   1 0 8 0 0 5 2 0         13 35,5 48,5
19 19 Leif Carlsson 2 2,5 1 5 3 4 7 0 5 6 1     1         12 35,5 47,5
20 20 Lola Carlsson   3,5 1 8,5   4 7 0 5 6 1     0         10 36 46
21 21 Eva Dahlberg             5 8 6 5 5     4         6 33 39
22 22 Birger Dahlberg             5 8 6 5 5     4         6 33 39
23 23 Bengt Hermansson   7,5   1,5       7       3   0         5 19 24
24 24 Göran Glimsholt 2   0   0     2 0   0 8   3         8 15 23
25 25 Thomas Björndahl         0   3 9   0 3     2         6 17 23

 

Plats Namn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Närv. Poäng Totalt
26 26 Magnus Adamsson       3 0   3   0 0 3 2   2         8 13 21
27 27 Kent Larsson         4   0 1 1   3   3 0         7 12 19
28 29 Solveig Glimsholt               2 0   0 8   3         5 13 18
29 28 Jan- Olov Lööw   4,5 0   3 1   0   0       1         7 9,5 16,5
30 41 Magnus Andersson                         5 7         2 12 14
31 42 Ramona Vikman                         5 7         2 12 14
32 30 Inger Öhrström             0 0 0 1     6 0         6 7 13
33 31 Kjell Öhrström             0 0 0 1     6 0         6 7 13
34 32 Emil Hed               9                     1 9 10
35 34 Anita Larsson             0 1 1       3 0         5 5 10
36 33 Anna-Lena Persson         4           3               2 7 9
37 35 Emil Tapper 7                                   1 7 8
38 36 Berit Mård 1 2 0 0 0                           5 3 8
39 37 Siv Lind     0       6                       2 6 8
40 38 Jan Mård     0       6                       2 6 8
41 45 Noah Björndahl                     3     2         2 5 7
42 39 Henrik Mård 1 0,5 0   0   0                       5 1,5 6,5
43 40 Simon Mård   4                                 1 4 5
44 43 Anton Johansson 3                                   1 3 4
45 44 Håkan Olovsson 3                                   1 3 4
46   Greger Karlsson                           0         1 0 1
47   Benson Andersson                           0         1 0 1
48   Anneli Björndahl                           0         1 0 1
49   Linnea Björndahl                           0         1 0 1
50                                              

 

Vid ex.18 tävlingar räknas de nio bästa resultaten plus deltagarpoängen. Är det 19 tävlingar räknas de 10 bästa placeringarna. 
Siffrorna med rött och inom (0) är den sämsta tävlingen som räknas bort. Vilken tävling som räknas bort kan ändras beroende
av framtida resultat.             

                                                                                tillbaka