Båt- mete 2010   
                                   
 
Sammanlagt efter omg.7

Plats Namn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Närv. Poäng Totalt
1 1 Håkan Tuominen 9,5 16 9,5 19 9 8,5 8,5                         7 80 87
2 2 Pierre Wellander 9 19 9 16 9,5 8 6                         7 76,5 83,5
3 5 Håkan Jansson 5,5 17,5 9 11 10 9 10                         7 72 79
4 6 Erling Adamsson 6,5 20 6 14,5 7,5 9,5 9,5                         7 70,5 77,5
5 4 Börje Tuominen 8,5 19,5 7,5 15 4,5 7,5 7                         7 69,5 76,5
6 3 Leif Carlsson 8 12,5 10 16,5 8,5 7 6,5                         7 69 76
7 8 Elin Borell 9,5   9,5 20 9 8,5 8,5                         6 65 71
8 9 Anders Tuominen   18,5 9 18 10   10                         5 65,5 70,5
9 7 Ingvar Berglind 10 13   18,5 6,5 10 4,5                         6 62,5 68,5
10 10 Raimo Tuominen 8,5 11,5 7,5 13 4,5 7,5 7                         7 59,5 66,5
11 11 Lola Carlsson 8 15 10 11,5 8,5   6,5                         6 59,5 65,5
12 12 Torbjörn Jansson 7 17 7 8,5 5,5 5,5 8                         7 58,5 65,5
13 14 Maria Fredlund 7 14 7 9,5 5,5 5,5 8                         7 56,5 63,5
14 13 Karl- Erik Linder 7,5 16,5 8 12,5 7   5,5                         6 57 63
15 15 Bo Dahlström 9   9 14 9,5 8 6                         6 55,5 61,5
16 16 Lars-Inge Karlsson 10 13,5 5,5 10,5   10 4,5                         6 54 60
17 17 Mikael Westin 5   8 17,5 7   5,5                         5 43 48
18 19 H- E Larsson     6,5 19,5 6   7,5                         4 39,5 43,5
19 18 Kent Jacobsson 6 14,5     5 6 5                         5 36,5 41,5
20 20 Tommy Johansson 6 12     5 6 5                         5 34 39
21 23 Birger Dahlberg       12 8   9                         3 29 32
22 24 Eva Dahlberg       10 8   9                         3 27 30
23 26 Magnus Adamsson         7,5 9,5 9,5                         3 26,5 29,5
24 22 J- O Lööw     6   6,5 7 3,5                         4 23 27
25 30 Anders Sjögren     6,5   6   7,5                         3 20 23

 

Plats Namn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Närv. Poäng Totalt
26 21 Henrik Mård   18     2,5                             2 20,5 22,5
27 25 Bengt Hermansson       17                               1 17 18
28 27 Berit Mård   15,5                                   1 15,5 16,5
29 28 Lars Linder       15,5                               1 15,5 16,5
30 29 Kasper Borell       13,5                               1 13,5 14,5
31 31 Magnus Andersson         3,5 6,5                           2 9,5 11,5
32 32 Hampus Borell       9                               1 9 10
33 33 A- L Persson         4   3                         2 7 9
34 34 Kent Larsson         4   3                         2 7 9
35 36 Solveig Glimsholt         3   4                         2 7 9
36 37 Göran Glimsholt         3   4                         2 7 9
37 35 Ramona Vikman         3,5                             1 3,5 4,5
38 38 Simon Mård         2,5                             1 2,5 3,5
39   Per-Arne Ekbom                                       1 2,5 3,5
40                                                
41                                                
42                                                
43                                                
44                                                
45                                                
46                                                
47                                                
48                                                
49                                                
50                                                

 

Vid ex.18 tävlingar räknas de nio bästa resultaten plus deltagarpoängen. Är det 19 tävlingar räknas de 10 bästa placeringarna. 
Siffrorna med rött och inom (0) är den sämsta tävlingen som räknas bort. Vilken tävling som räknas bort kan ändras beroende
av framtida resultat.             

                                                                                tillbaka