Båt- mete 2010   
                                   
 
Sammanlagt efter omg.16

Plats Namn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Närv. Poäng Totalt
1 1 Anders Tuominen   18,5 9 18 10   10 6,5 10 8 9,5 10 10 10 10 7,5 10       15 116,5 131,5
2 2 Håkan Tuominen 9,5 16 9,5 19 9 8,5 8,5 10 8,5 8,5 8,5 9,5 8,5 9,5 9 9,5 8       17 110,5 127,5
3 3 Håkan Jansson 5,5 17,5 9 11 10 9 10 6,5 10 8 9,5 10 10 10 10 7,5 10       17 108,5 125,5
4 4 Pierre Wellander 9 19 9 16 9,5 8 6 7   10 9 8,5 9,5 7,5 7,5 9 9,5       16 109,5 125,5
5 5 Elin Borell 9,5   9,5 20 9 8,5 8,5 10 8,5 8,5 8,5 9,5 8,5 9,5 9   8       15 103 118
6 6 Ingvar Berglind 10 13   18,5 6,5 10 4,5 5 5,5 4 7,5 9 4,5 8,5 9,5 6,5 6,5       16 99 115
7 9 Bo Dahlström 9   9 14 9,5 8 6 7 8 10 9 8,5 9,5 7,5 7,5 9 9,5       16 97 113
8 7 Erling Adamsson 6,5 20 6 14,5 7,5 9,5 9,5 6 8 6,5 6 6 5,5 5 8,5 3,5         16 96,5 112,5
9 8 Börje Tuominen 8,5 19,5 7,5 15 4,5 7,5 7 4 6,5 4,5 8 7 8 6,5 6 5,5 7,5       17 95,5 112,5
10 10 Karl- Erik Linder 7,5 16,5 8 12,5 7   5,5 9,5 7,5 7,5 4,5 8 6,5 9 6,5 8 9       16 95,5 111,5
11 11 Leif Carlsson 8 12,5 10 16,5 8,5 7 6,5 7,5 4,5 3,5     7,5 6 8 7 6       15 92,5 107,5
12 12 Lars-Inge Karlsson 10 13,5 5,5 10,5   10 4,5 5 5,5 4 7,5 9 4,5 8,5 9,5 6,5 6,5       16 91,5 107,5
13 13 H- E Larsson     6,5 19,5 6   7,5   9 7 10   9 7 7 10 8,5       12 94,5 106,5
14 15 Mikael Westin 5   8 17,5 7   5,5 9,5 7,5 7,5 4,5 8 6,5 9   8 9       14 91 105
15 14 Lola Carlsson 8 15 10 11,5 8,5   6,5 7,5 4,5 3,5     7,5 6 8 7 6       14 89,5 103,5
16 16 Raimo Tuominen 8,5 11,5 7,5 13 4,5 7,5 7 4 6,5 4,5 8 7 8 6,5 6 5,5 7,5       17 85,5 102,5
17 17 Torbjörn Jansson 7 17 7 8,5 5,5 5,5 8 9   5,5 4 6,5       3 5,5       13 79,5 92,5
18 21 Magnus Adamsson         7,5 9,5 9,5 5,5 9,5 9,5 7 7,5     8,5 4,5 7       11 81 92
19 19 Anders Sjögren     6,5   6   7,5   9 7 10   9 7 7 10 8,5       11 80,5 91,5
20 18 Maria Fredlund 7 14 7 9,5 5,5 5,5 8 9   5,5 4 6,5       3 5,5       13 77,5 90,5
21 20 Birger Dahlberg       12 8   9 8,5 6 9 6,5     8 5 6         10 78 88
22 22 Eva Dahlberg       10 8   9 8,5 6 9 6,5     8 5 6         10 76 86
23 23 Kent Jacobsson 6 14,5     5 6 5 8 5 6 5   6 5,5   5 5       13 67 80
24 24 Tommy Johansson 6 12     5 6 5 8 5 6 5 5 6 5,5   5 5       14 64,5 78,5
25 25 Thomas Björndahl               5,5 9,5 9,5 7 7,5 7     4,5 7       8 57,5 65,5

 

Plats Namn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Närv. Poäng Totalt
26 26 J- O Lööw     6   6,5 7 3,5   3,5     6   5   8,5         8 46 54
27 27 Kent Larsson         4   3     3 3 5,5 5     8,5         7 32 39
28 28 Solveig Glimsholt         3   4 4,5   5 5,5   4 4             7 30 37
29 29 Göran Glimsholt         3   4 4,5   5 5,5   4 4             7 30 37
30 30 Inger Öhrström                 7   3,5 4,5   4,5 5,5 4         6 29 35
31 31 Kjell Öhrström                 7   3,5 4,5   4,5 5,5 4         6 29 35
32 32 Henrik Mård   18     2,5       4                       3 24,5 27,5
33 33 Berit Mård   15,5             4                       2 19,5 21,5
34 34 Bengt Hermansson       17                                 1 17 18
35 35 Lars Linder       15,5                                 1 15,5 16,5
36 36 Anita Larsson                     3 5,5 5               3 13,5 16,5
37 42 Noah Björndahl                         7     7         2 14 16
38 37 Kasper Borell       13,5                                 1 13,5 14,5
39 38 Magnus Andersson         3,5 6,5                             2 9,5 11,5
40 39 Hampus Borell       9                                 1 9 10
41 40 A- L Persson         4   3                           2 7 9
42 45 Per-Arne Ekbom                     2,5           4,5       2 7 9
43 41 Emil Hed                         7               1 7 8
44   S- O  Wiklund                                 4,5       1 4,5 5,5
45 43 Ramona Vikman         3,5                               1 3,5 4,5
46 44 Simon Mård         2,5                               1 2,5 3,5
47                                                  
48                                                  
49                                                  
50                                                  

 

Vid ex.18 tävlingar räknas de nio bästa resultaten plus deltagarpoängen. Är det 19 tävlingar räknas de 10 bästa placeringarna. 
Siffrorna med rött och inom (0) är den sämsta tävlingen som räknas bort. Vilken tävling som räknas bort kan ändras beroende
av framtida resultat.             

                                                                                tillbaka