Båt- mete 2010   
                                   
 
Sammanlagt efter omg.18

Plats Namn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Närv. Poäng Totalt
1 1 Anders Tuominen   18,5 9 18 10   10 6,5 10 8 9,5 10 10 10 10 7,5 10 7     16 116,5 132,5
2 2 Håkan Tuominen 9,5 16 9,5 19 9 8,5 8,5 10 8,5 8,5 8,5 9,5 8,5 9,5 9 9,5 8 10     18 111,5 129,5
3 3 Håkan Jansson 5,5 17,5 9 11 10 9 10 6,5 10 8 9,5 10 10 10 10 7,5 10 7     18 108,5 126,5
4 4 Pierre Wellander 9 19 9 16 9,5 8 6 7   10 9 8,5 9,5 7,5 7,5 9 9,5 7,5     17 109,5 126,5
5 6 Ingvar Berglind 10 13   18,5 6,5 10 4,5 5 5,5 4 7,5 9 4,5 8,5 9,5 6,5 6,5 9     17 101,5 118,5
6 5 Elin Borell 9,5   9,5 20 9 8,5 8,5 10 8,5 8,5 8,5 9,5 8,5 9,5 9   8       15 103 118
7 10 Karl- Erik Linder 7,5 16,5 8 12,5 7   5,5 9,5 7,5 7,5 4,5 8 6,5 9 6,5 8 9 9,5     17 97,5 114,5
8 7 Bo Dahlström 9   9 14 9,5 8 6 7 8 10 9 8,5 9,5 7,5 7,5 9 9,5 7,5     17 97 114
9 9 Börje Tuominen 8,5 19,5 7,5 15 4,5 7,5 7 4 6,5 4,5 8 7 8 6,5 6 5,5 7,5 6,5     18 95,5 113,5
10 8 Erling Adamsson 6,5 20 6 14,5 7,5 9,5 9,5 6 8 6,5 6 6 5,5 5 8,5 3,5         16 96,5 112,5
11 11 Leif Carlsson 8 12,5 10 16,5 8,5 7 6,5 7,5 4,5 3,5     7,5 6 8 7 6 8     16 93,5 109,5
12 13 H- E Larsson     6,5 19,5 6   7,5   9 7 10   9 7 7 10 8,5 8,5     13 96 109
13 14 Mikael Westin 5   8 17,5 7   5,5 9,5 7,5 7,5 4,5 8 6,5 9   8 9 9,5     15 93,5 108,5
14 12 Lars-Inge Karlsson 10 13,5 5,5 10,5   10 4,5 5 5,5 4 7,5 9 4,5 8,5 9,5 6,5 6,5       16 91,5 107,5
15 15 Lola Carlsson 8 15 10 11,5 8,5   6,5 7,5 4,5 3,5     7,5 6 8 7 6 8     15 91 106
16 16 Raimo Tuominen 8,5 11,5 7,5 13 4,5 7,5 7 4 6,5 4,5 8 7 8 6,5 6 5,5 7,5 6,5     18 85,5 103,5
17 19 Anders Sjögren     6,5   6   7,5   9 7 10   9 7 7 10 8,5 8,5     12 83,5 95,5
18 17 Torbjörn Jansson 7 17 7 8,5 5,5 5,5 8 9   5,5 4 6,5       3 5,5 6     14 80 94
19 18 Magnus Adamsson         7,5 9,5 9,5 5,5 9,5 9,5 7 7,5     8,5 4,5 7       11 81 92
20 20 Maria Fredlund 7 14 7 9,5 5,5 5,5 8 9   5,5 4 6,5       3 5,5 6     14 78 92
21 21 Birger Dahlberg       12 8   9 8,5 6 9 6,5     8 5 6         10 78 88
22 22 Eva Dahlberg       10 8   9 8,5 6 9 6,5     8 5 6         10 76 86
23 23 Kent Jacobsson 6 14,5     5 6 5 8 5 6 5   6 5,5   5 5       13 67 80
24 24 Tommy Johansson 6 12     5 6 5 8 5 6 5 5 6 5,5   5 5       14 64,5 78,5
25 25 Thomas Björndahl               5,5 9,5 9,5 7 7,5 7     4,5 7       8 57,5 65,5

 

Plats Namn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Närv. Poäng Totalt
26 26 J- O Lööw     6   6,5 7 3,5   3,5     6   5   8,5   9     9 55 64
27 27 Kent Larsson         4   3     3 3 5,5 5     8,5         7 32 39
28 30 Inger Öhrström                 7   3,5 4,5   4,5 5,5 4   5,5     7 34,5 41,5
29 31 Kjell Öhrström                 7   3,5 4,5   4,5 5,5 4   5,5     7 34,5 41,5
30 28 Solveig Glimsholt         3   4 4,5   5 5,5   4 4             7 30 37
31 29 Göran Glimsholt         3   4 4,5   5 5,5   4 4             7 30 37
32 32 Henrik Mård   18     2,5       4                       3 24,5 27,5
33 33 Berit Mård   15,5             4                       2 19,5 21,5
34 34 Bengt Hermansson       17                                 1 17 18
35 35 Lars Linder       15,5                                 1 15,5 16,5
36 36 Anita Larsson                     3 5,5 5               3 13,5 16,5
37 37 Noah Björndahl                         7     7         2 14 16
38 38 Kasper Borell       13,5                                 1 13,5 14,5
39 39 Magnus Andersson         3,5 6,5                             2 9,5 11,5
40 40 Hampus Borell       9                                 1 9 10
41 41 A- L Persson         4   3                           2 7 9
42 42 Per-Arne Ekbom                     2,5           4,5       2 7 9
43 43 Emil Hed                         7               1 7 8
44   S- O  Wiklund                                 4,5       1 4,5 5,5
45 44 Ramona Vikman         3,5                               1 3,5 4,5
46 45 Simon Mård         2,5                               1 2,5 3,5
47                                                  
48                                                  
49                                                  
50                                                  

 

Vid ex.18 tävlingar räknas de nio bästa resultaten plus deltagarpoängen. Är det 19 tävlingar räknas de 10 bästa placeringarna. 
Siffrorna med rött och inom (0) är den sämsta tävlingen som räknas bort. Vilken tävling som räknas bort kan ändras beroende
av framtida resultat.             

                                                                                tillbaka