Båt- mete 2017  
                                   
 
Sammanlagt efter omg. 4

Plats Namn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Närv. Poäng Totalt
1 1 Håkan Jansson 20 14 16 16                                 4 66 70
2 2 Leif Carlsson 16 9 18 18                                 4 61 65
3 3 Ingvar Berglind 18 16 8 6                                 4 48 52
4 4 Börje Tuominen 14 10 12 10                                 4 46 50
5 5 Lars- Göran Flink 4 12 20 7                                 4 43 47
6 6 Jan- Olov Lööw 5 18 10 7                                 4 40 44
7 7 Tina Karlsson 6 8 14 12                                 4 40 44
8 8 Lola Carlsson 8 7 9 12                                 4 36 40
9 11 Kent Jakobsson 9 5 4 18                                 4 36 40
10 10 Sören Jansson 10 4 7 6                                 4 27 31
11 13 Rainer Grönholm 12 3 5 10                                 4 25 29
12 12 Nils Olof Eriksson 7 3 6 8 4 24 28
13 9 Birger Dahlberg 3 20                                     2 23 25
14   Pierre Welander       20                                 1 20 21
15   Bo Dahlström       20                                 1 20 21
16 14 Torbjörn Jansson 0 6   9                                 3 14 17
17   Magnus Adamsson       14                                 1 14 15
18   Sven Erik Lindberg       14                                 1 14 15
19 16 Maria Fredlund 1     9                                 2 10 12
20   Karl Erik Linder       8                                 1 8 9
21 15 Eva Dahlberg 2                                       1 2 3
22                                                  
23                                            
24                                            
25                                                  
26                                                  
27                                                  
28      
29                                                  
30                                                  
31                                                  
32                                                  
33                                                  
34                                                  
35                                                  
36                                                  
37                                                  
38                                                  
39                                                  
40                                                  
41                                                  
42                                                  
                                                   

 

Vid ex.18 tävlingar räknas de nio bästa resultaten plus deltagarpoängen. Är det 19 tävlingar räknas de 10 bästa placeringarna. 
Siffrorna med rött och inom (0) är den sämsta tävlingen som räknas bort. Vilken tävling som räknas bort kan ändras beroende
av framtida resultat.             

                                                                                tillbaka