Arbogaån

Sturefiskarna arrenderar fisket i ån inom Arboga kommun.

Fiskekort kan köpas:
Rasta vi Ekbacken (ÖB rondellen) Arboga
Munkens Bensin och Livs QSTAR, Kapellgatan 26 Arboga
Turistbyrån, Centrumleden 6 Arboga
Köping Zoo, Nygatan 5 Köping

 

Årskort 2021 vuxen

400:-

Medlemmar i Sturefiskarna får rabatt på årskort i ån.

Årskort 8-16 år

200:-

Vuxna 50:- och  ungdom 25:-

Dagkort

160:-

                                    

För uthyrning av tävlingsvatten ansvarar Jan- Olov Lööw tele. 0589-14653, 0730-870866

Fiskarter: asp, abborre, braxen, björkna, färna, gädda, gös, id, lake, löja, mört, nors,
regnbåge, ruda, sarv, sutare, ål och öring.

Fångstfärdig regnbåge utsätts kontinuerligt maj- september.

Fiskeregler
Fiskegränserna
Höjenbron (uppströms) till Östrabron vid båtklubben ( rondellen vid ÖB ).

Fiskeförbud
Fiskeförbud på norra sidan vid Villagatsbadet.
Fiskeförbud på norra sidan mellan Västerbron och Strömsnäsbron. Den sidan där
kyrkogården är belägen.
Det råder fiskeförbud från samtliga broar.
Förbud mot bottenmete nedströms Herrgårdsbron ( hamnbassängen )
april, maj och juni.
Fiskeförbud uppströms från Västerbron till Höjens dammar, det gäller alltså allt vatten kring både Grindberga och Höjen.
Förbudet gäller 15.e september tom 31.a december på grund av öringlek.
Endast 1 spö per kort. Max 2 st laxartade fiskar per dag och kort.
                                   Max 3 st gösar/dygn.
Minimimått
Gös 45 cm, Öring 50 cm.
All fisk understigande minimimått skall återutsättas. Död som levande.
Handskas varsamt med fisken för att åsamka den så liten skada som möjligt.

Fredningstider
Asp 1 april - 31 maj
Öring 15 september - 31 december
Ål hela året

Karta
Länk (öppnas i nytt fönster)

                                                                                tillbaka