Fiskevatten

Sturefiskarna arrenderar fisket i tre sjöar och Ån inom Arboga kommun. Sundsjön
Sirsjön, Tjurlången och Arboga ån.

Fiskekort kan köpas: Rasta vi Ekbacken (ÖB rondellen) Arboga
  Munkens Bensin och Livs QSTAR, Kapellgatan 26 Arboga
  Turistbyrån, Centrumleden 6 Arboga
  Köping Zoo, Nygatan 5 Köping  

OBS: Fiskekortsförsäljarna vill att man betalar fiskekorten med kontanter. 

  
För uthyrning av tävlingsvatten ansvarar Jan- Olov Lööw tele. 0589-14653, 0730-870866