Suppleant

Har varit medlem i klubben sedan 1974. Började i styrelsen som sekreterare.
Har ett förflutet som ordförande i Sport- fiskarnas Västmanlandsdistrikt, ledamot i Sportfiskarnas Förbundsstyrelse och Västmanlands Fiskenämd. Lämnade över
klubban till Joakim Glimsholt 2013 efter
25 år som ordförande.
Göran Glimsholt
Tele hem: 0589 - 611415
Mobil: 070 - 7251415
E-mail: g.glimsholt@gmail.com

                                                                      föregående