Ordförande

Ordförande sedan 2013
Fisketillsyningsman: Tjurlången, Sundsjön och Arbogaån.

 

Joakim Glimsholt
 
Mobil: 070-24 37 420
E-mail: sturefiskarna@live.se

                                                                      föregående