Storfisken


Klubbrekord tom 2021
Registreringar: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020
Fiskarter Här finnns alla registreringar samlade.
Registreringar 2021  
Regler Här kan ni maila era registreringar
Rapportera in era registreringar till Knoppen via mail, sms eller telefon.
Mail: storknopp@telia.com

Ställning i Storfisketävlingen 2021 21.06.04
ART VIKT ART VIKT ART VIKT POÄNG
1 Bengt Hermansson Braxen 1.693 Faren 0.259 Färna 2.392 605,3
Gädda 5.225 Gös 1.860 Mört 0.862
Regnbåge 1.397 Stäm 0.238 Vimma 1.280
2 Håkan Jansson Abborre 0.745 Björkna 0.440 Brax 0.646 255,6
Faren 0.295 Gädda 1.980 Mört 0.585
3 Greger Carlsson Abborre 1.000 Mört 0.552 Regnbåge 4.710 210
4 Jimmy Andersson Gös 2.000 Regnbåge 3.500 Röding 4.600 204
5 Pierre Velander Faren 0.461 Brax 1.051 Sarv 0.639 155
Lars-Göran Flink Regnbåge 1.239 Röding 0.873 Faren 0.426 148,7
6 Gös 2.300
7 Magnus Andersson Abborre 0.740 Mört 0.660 128,7
Lola Carlsson Röding 0.813 Mört 0.310 Regnbåge 2.670 120,4
8 Gös 1.099
9 Ingvar Berglind Regnbåge 0.620 Faren 0.525 97,8
10 Tina Carlsson Mört 0.066 Faren 0.532 96,8
11 Thomas Björndahl Faren 0.529 88,1
12 Börje Tuominen Faren 0.450 75
13 Jan Ove Lööw Faren 0.434 72,3
14 Torbjörn Jansson Gös 4.200 64,6
15 Kjell Adolfsson Faren 0.383 63,8
16 Mikael Johansson Abborre 0.870 54,3
17 Leif Carlsson Röding 0.395 17,3
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
23 0
24 0

Röding 4600g.Regnbåge 3500g.
tillbaka